Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אור גדול מאיר הכל | בית הכנסת 'שערי רחמים' | ירושלים

בית הכנסת חסידי רשב"י, ברחוב בן יהודה בתל אביב הוא בית כנסת קטן ואינטימי. סבא פנחס, שלא היה אדם דתי, היה הולך לשם להתפלל בחגים, ולוקח אותי איתו. זיכרונות רבים יש לי משם. תחושות של התרגשות. חגיגיות. אור קורן וזוהר. לא יודע עד כמה בית הכנסת היה באמת מואר בגופי התאורה של שנות ה-70 של ילדותי. נדמה שהאור הגיע מבפנים. מהתרוממות הרוח. מהחוויה. כמו שנאמר בשיר: "אור גדול מאיר הכל".


לכן, כשניגשתי לעצב את התאורה בבית הכנסת "שערי רחמים", במלחה ירושלים, חיפשתי דרך ליצור אור נגוהות שיזרח ויעלה, ויתרום לתחושת התרוממות הרוח של הבאים בשערי המקום. הדיאלוג הפורה עם האדריכל אריק עבור הביא לתוצאה עוצמתית. סינרגיה של יצירה גרמה למיתאם מלא בין העיצוב האדריכלי, לגופי התאורה ולתפיסת-האור, שמשלימים זה את זה. כל איזור בבית הכנסת מואר באור בהיר. אין צללים, אין איזורים מוחשכים. כשהמירכוז והדגש ממוקד בארון הקודש. מוקמו גופי תאורה זעירים גם על הארון עצמו – כדי שיוסיפו לו הדר ויופי.


עיצוב התאורה בחלקו החיצוני של המבנה בא להדגיש ולייחד אותו משאר הבניינים ברחוב. הבלטת עמודי התמך של הבניין במרווחים מייצרים קצב ועוצמה למבנה.
בית כנסת שערי רחמים. תרומתם האדיבה של משפחת רמי לוי, עדינה ורמי. מלחה, ירושלים.

אדריכל: אריק עבוד.

עיצוב תאורה: עמיר ברנר

צילום: עמיר ברנר

Comments


bottom of page