Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

נר נשמה | היכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל


משרד הביטחון | אדריכל: קימל אשכולות, אדריכלים | עיצוב תאורה וצילום: עמיר ברנר

זוכה "אות העיצוב 2018" בתחום התאורה.


היכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל נחנך בשנת 2017, אחרי למעלה משנתיים של תכנון ובניה. ניתן להתרשם מעוצמת המבנה ותהליך בנייתו בסרטון הזה של משרד הביטחון.


בנוסף לעוצמתו הרגשית של המקום ולחיבור הבלתי אמצעי אל הכאב והאובדן שהוא מייצג, נדרש עמיר ברנר וצוות משרדו לאתגרים מקצועיים שהתמקדו בשלושה מרכיבים עיקריים: הראשון הינו דיאלוג ויזואלי של האור עם אדריכלות המבנה. השני – יצירת אלמנט תאורה ייחודי לאזכור יום נפילת החללים. השלישי - הקמת מערכת שליטה ובקרה של התאורה ברמת דיוק אופטימלית.הדיאלוג הוויזואלי ניטע כבר בשלבים הראשונים של התכנון בין עמיר לבין האדריכל איתן קימל וצוות משרדו, תוך התמקדות באלמנט העיקרי של קיר השמות. הקיר עוטף את המבקר ללא הפסקה בתנועה ספירלית. בחירת האלמנטים של המאור יצרה תאורה ישירה על הקיר עצמו, המופקת מגופי-תאורה נסתרים המכוונים בזווית הארה מדויקת על קיר השמות.
התוצאה המתקבלת מהחזרי האור מהקיר משיגה רמת הארה מספקת להיכל כולו – ומדגישה את הקיר בחלקו המרכזי – עלו מופיעים שמות הנופלים.
יצירת אלמנט התאורה הייחודי לציון יום השנה לנפילת החלל היווה אתגר מורכב, שכן הצוות רצה לשמור על הנוהג המקובל בקרב משפחות וקרובי החללים, להדליק נר-נשמה ליד שמו של הנופל להנצחת זכרו. אולם נר נשמה אמיתי הבוער יממה באש חיה לא בא בחשבון מבחינה בטיחותית. הדבר גרם לברנר לחפש פתרון טכני שיאפשר הדלקת "נר נשמה" המגולם בתאורה. הוא ניסה ליצור אילוסטרציה של אור נר."ערכנו מספר ניסיונות טכניים, אבל התוצאה שהתקבלה לא הניחה את דעתי. רציתי ליצור אימפקט של להבת אש אמיתית. ולכן ערכתי כמה ניסיונות בהם צפיתי בריצוד הלהבה של לפיד שהדלקתי בחצר ביתי". בעזרת תכנות ייחודי בנינו את הלופ המדויק של הלהבות, והגענו לריצוד שנראה אמיתי, טבעי וחם, ומדמה בצורה מיטבית את המקור".עם קבלת התוצאה הרצויה – עמד בפני ברנר והצוות אתגר נוסף, והוא עיצוב גוף התאורה כך שלא תתקיים זליגת אור ורק להבת האש תראה ברורה ומדוייקת. האפקט הזה נוצר על-ידי ליטוש ייחודי של הזכוכית בקדמת בגוף התאורה – שמאפשר את שבירת קרני האור רק במקום הרצוי.מערכת השליטה והבקרה של התאורה נדרשת לתפעול מורכב. הדלקת נר הזיכרון ליד שמו של כל חלל ביום נפילתו. הדלקת נרות של חללי מלחמה מסויימת, או חייל מסויים. הדלקת כל הנרות בהיכל ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. שליחת התרעה על גוף תאורה תקול למרכז הבקרה. לכל גוף תאורה שליטה נפרדת ומספר מאופיין במערכת. למעלה מ-23,000 גופי תאורה, אשר עבורם הוכן מרחב תפעולי מאחורי קיר השמות, שמאפשר גישה לצוותים הטכניים.
"היכל השמות הוא פרויקט נשמה, שאני מאוד גאה בו", אומר ברנר. "אבל לפני הכל, במקרה הזה אני אומר תודה. תודה שנפלה בחלקי הזכות".


על עיצוב התאורה בפרויקט זכה עמיר ברנר באות-עיצוב התאורה האדריכלית לשנת 2018.

מנימוקי השופטים: "תכנון התאורה של היכל השמות נעשה בצורה מאוד זהירה, מדויקת, מכבדת ופואטית. אי אפשר שלא להתפעל מכך שהוחלט לעצב ולתכנן מוצר ייעודי וייחודי אשר עובד בהרמוניה עם התכנון האדריכלי ומעצים את החוויה במרחב".


2018


Comentarios


bottom of page