Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

הכותל המערבי | ירושלים

הקרן למורשת הכותל המערבי

אדריכל: הורדוס | תאורה וצילום: עמיר ברנר

והנה אנחנו עומדים מול הכותל המערבי, והחלום שלי מתממש. לפני שיצאנו לדרך מיפיתי את המצב הקיים, אחרי שנים  רבות בהן תאורת הכותל לא טופלה בצורה מסודרת. להמשך קריאה