Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

גשר הצינורות | באר שבע

הפרויקט: גשר צינורות להולכי רגל ורוכבי אופנים בבאר שבע. הפרויקט הוא פרויקט ירוק שהוצא לתחרות אדריכלים ע"י עיריית באר שבע ורשות הניקוז. מטרת הפרויקט הייתה להסוות בתוך גשר הולכי רגל צינורות מים גדולים ומכוערים שעברו מעל נחל באר שבע והיוו מפגע ויזואלי ארוך שנים.

בתחרות זכה אדריכל רמי מרש שהצליח בכישרון רב לבנות גשר להולכי רגל ולרוכבי אופנים המסווה בתוכו את הצינורות הישנים.

קונספט התאורה היה הרצון ליצור אטרקציה ציבורית, שתמשוך אליה את תושבי האזור ותגרום להם לטייל על הגשר להנאתם. ליצור עבורם אווירה מזמינה, מקום בו יוכלו יטיילו להנאתם עם משפחותיהם.


צילום: יוסי צבקר

הגשר מחולק לשני מסלולים האחד להולכי רגל, והשני לרוכבי אופניים, באמצע הגשר יש פינת ישיבה המחברת בין שני המסלולים.האטרקציה הויזואלית המרכזית היא בדים המתוחים בין קורות הגשר. הבדים יוצרים הצללה למסלול הולכי הרגל במשך היום, ובלילה הופכים למופע אורות כאשר הם נצבעים בצבעים משתנים ע"י גופי תאורה מחליפי צבע.לצורך כך השתמשתי בגופי תאורה רבי עוצמה של חברת Aldabra מסוג Maya GRB בחירת הגוף היתה כרוכה גם בעובדה שהגוף שקוע ברצפה ונגיש לידיהם של ילדים, ולכן בחרתי גוף תאורה שאינו מתחמם כלל.


צילום: יוסי צבקר

בכדי להאיר את משטח ההליכה הטמענו בקורות המתכת גופי תאורה אורכיים מסוג Aldabra matrix.את צלעות הגשר ובסיסי הבטון הארנו ע"י Aldabra Hidra.

ככלל הפרויקט, לרבות ייעדי התאורה שלו הוכתרו בהצלחה ואף קבלו חשיפה בינלאומית.

コメント


bottom of page