Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

שלווה | בריכה טיפולית

עמותת 'שחרור למשפחה ולילד המוגבל' | שלוה

אדריכל פנים: בן בירן | תאורה: עמיר ברנר

אדריכל מבנה: רנדי אפשטיין

צילום: עמיר ברנר